top of page
חיפוש
  • waterisrael2021

בשורה חשובה לחקלאים: הדרגים המקצועיים המליצו לדחות את הדיון במחירי המים לחקלאות

בהמשך להחלטת ועדת הכספים של הכנסת בנושא מחירי המים לחקלאות ביוזמת מים לישראל, התקיים היום, 22.1.23, ביוזמת מים לישראל דיון ברשות המים בהשתתפות נציגי התאחדות חקלאי ישראל, נציגי מים לישראל ובכירי רשות המים בראשות זאבי אחיפז.

בתום דיון ממושך סוכם פה אחד לפנות למנהל רשות המים, מר חזי ליפשיץ ולהציע לו לדחות את השימוע שנקבע ל-1 בפברואר 2023 על מחירי המים, כמו כן הוחלט על הקמת צוות משותף, עם משרד האוצר והחקלאות בכדי לנסות להגיע להבנות והסכמות על מחירי המים לחקלאות בשנים הקרובות.

איתן ברושי, יו"ר מים לישראל, הודה לחזי ליפשיץ על הקמת הצוות ולזאבי אחיפז על הדיון והרצון ללבן את הדברים.

במים לישראל מברכים על ההמלצה וימשיכו בתקופה הקרובה להיפגש עם שרים, מנכ"לים וחברי מועצת רשות המים על מנת להציג בפניהם את הצרכים של המים לחקלאות הישראלית.

11 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page