top of page
חיפוש
  • waterisrael2021

הנדון: דרישה לדיון נוסף בעדכון תעריף השפד"ן. אנו מברכים על ההחלטות המהירות שהתקבלו במועצת הרשות בדבר הקלה על פעילות החקלאים וספקי המים במגזר הכפרי.


Tarif_Shafdan
.pdf
הורידו את PDF • 191KB

צפייה 10 תגובות

Comments


bottom of page