top of page
חיפוש
  • waterisrael2021

מחירי המים לחקלאות יידונו בוועדה משותפת של החקלאים, אגודות המים ורשות המים

עודכן: 1 בפבר׳

בהמשך להחלטת ועדת הכספים של הכנסת בנושא מחירי המים לחקלאות ביוזמת איתן ברושי

יו"ר מים לישראל, התקיים בתחילת השבוע דיון ברשות המים בהשתתפות נציגי התאחדות חקלאי ישראל, נציגי מים לישראל ובכירי רשות המים בראשות זאב אחיפז, המשנה למנהל הרשות.

על דעת מנהל רשות המים, יחזקאל ליפשיץ ובברכתו סוכם לצרף גורמי ממשלה רלוונטיים נוספים כדי לגבש המלצה על מחירי המים בשנים הקרובות.

בנוסף יפעלו הגורמים להכנת תוכנית במטרה שתבוא לידי ביטוי בתקציב המדינה ובחוק ההסדרים בכל הקשור לתקציבי פיתוח מים לחקלאות בכלל ומי קולחין בפרט.12 צפיות0 תגובות
bottom of page