חיפוש
  • waterisrael2021

מסמך שהוצאנו היום לכלל חברי מועצת המים לקראת הישיבה במועצת המים בנושא הסדרת המים לבית במרחב הכפרי.


התיחסות ברית פיקוח
.pdf
Download PDF • 79KB

(292)פנייה לחברי מועצת הרשות הממשלתית בבקשה נוספת שלא לאשר כללים בדבר אסדרת הספקת מים לבית
.
Download • 94KB


3 צפיות0 תגובות