top of page
חיפוש
  • waterisrael2021

מפגשי הנהלה עם גורמי המקצוע

מתוך ניסיון ליצור דיאלוג עם הגורמים המשפיעים על משק המים, נפגשה הנהלת האגודה בתאריך 02/03/2021 עם אנשי משרד האוצר, עדי חכמון, חיים בורובסקי ואלי מורגנשטרן.

כהכנה לפגישה זו התקיימו במהלך פברואר פגישות עם פרופ' אורי שני, נציב המים לשעבר, ועם מר ירום אריאב, מנכ"ל משרד האוצר לשעבר.

במהלך מרץ צפויות להתקיים פגישות נוספות עם גורמי מקצוע רלבנטיים.


16 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page