עמדות מים לישראל מול רשות המים

מועצת הרשות הממשלתית פרסמה לשימוע את כללי הפחתת עיצום כספי

תעריפי המים לשנת 2021

נוסח‭ ‬התיקון‭ ‬המוצע‭ ‬לתקנות‭ ‬המים‭ - ‬אמות‭ ‬מידה‬