top of page

עמדות מים לישראל מול רשות המים

.בדבר אירוע פגיעה במים

5.3.22

ראו לידיעה את הנוסח הסופי שהוגש לרשות המים בעניין התייחסות מטעם מים לישראל, ומטעם התאחדות חקלאי ישראל, לטיוטת הכללים
.בדבר אירוע פגיעה במים

לעיונכם, מצ"ב ההתייחסות הסופית שהוגשה אתמול לגיורא שחם מנהל רשות המים ורם לוי חשב רשות המים .

23.4.22

חברים שלום רב,

לעיונכם, מצ"ב ההתייחסות הסופית שהוגשה אתמול לגיורא שחם מנהל רשות המים ורם לוי חשב רשות המים .

טיוטת כללים לשימוע בעניין "אירוע פגיעה במים"

2.2.22

אנו מוצאים לנכון להגיש התייחסות של מים לישראל לטיוטת הכללים, ולהתייחס בה להיבטים הנוגעים להבנתנו לספקי מים רבים במגזר הכפרי.

בכלל זה לחוסר ההבחנה בטיוטת הכללים בין החובות החלות על ספקים במגזר העירוני, לבין אלה החלות על ספקים במגזר הכפרי, למידתיות, ולחידוד אי תחולת הכללים על מתקני הפקה והספקה לחקלאות.

כן אנו חושבים להתייחס לנימה הכוללת העולה ממסמך "דו"ח ההשפעה על הרגולציה", שנראית כמו השמצה מוגזמת בדבר אופן הטיפול בנושא במגזר הכפרי.

התייחסותנו תוגש עד למועד שנקבע 06.03.2022 בשעה 12:00.

הערות ונקודות להתייחסות אשר ילקחו בחשבון בהתייחסות שתוגש על ידי מים לישראל, יש להעביר  עד ליום 27.2.2022 בדוא"ל למשרדנו, ולמשרד עוה"ד של מים לישראל,  עו"ד תמיר סלע, בכתובות אלה:

office@waterisrael.org.il

adva@tsaj-law.com

tamir@tsaj-law.com

לחברינו שלום,

אנו מבקשים לעדכן כי לאחרונה פרסמה רשות המים טיוטת כללים לשימוע בעניין "אירוע פגיעה במים".

מצורפים הקבצים שפורסמו.

מטרת הכללים להסדיר שורה של חובות שיחולו לפיהם על כל ספקי המים בקשר עם מניעת פגיעה במערכות מים, הן פגיעות פיזיות, והן פגיעות סייבר. בכלל זה:

  • חובת מיגון ואבטחה של מתקנים

  • הקמת מערך ניטור ובקרה;

  • קביעת תוכנית היערכות, ובקשה ופיקוח על התוכנית;

  • הכרזת "אירוע פגיעה במים" והטיפול בו.

מועצת רשות המים - פניה לציבור בהזמנה להשמיע עמדתו בדבר הכוונה לקבוע אסדרה בתחום אספקת המים לבית במרחב הכפרי - אוגדן כללים - להגשת עמדות עד 17.11.2021 בשעה 12:00

4.9.21

חברים שלום, בהמשך לכללים המצ"ב , שמיעת עמדות הציבור בעניין אסדרה בתחום אספקת המים לבית במרחב הכפרי ,

התייחסות מים לישראל בעניין הניתוח הכלכלי לרפורמה המוצעת במחירי המים.

22.8.21

דיון דחוף בנוגע לתעריפי המים בגין חריגה מהקצאה – מים לחקלאות 14072021

13.7.21

שלום רב,

מבקשים להביא לידיעתכם את פנייתנו למר גיורא שחם בנוגע לתעריפי המים בגין חריגה מהקצאה למים לחקלאות .

לדעתנו בתקופה זו אין להטיל קנסות בגין חריגות שימוש מים לחקלאות.

מים לישראל ממשיכה , יחד עם השותפים האחרים, במאבק למניעת מחירי המים לחקלאות ולא מוכנים להשלים עם קנסות על חריגה בתקופה זו.

מכתב לגיורא שחם

31.3.21

המכתב נחתם ע"י מנכ"ל התאחדות חקלאי ישראל בשם חברי קבינט המים.

נעדכן אותכם בתשובתו של גיורא שחם ובמהלכים נוספים למניעת הגזירה.

בהמשך לפניות קודמות אנחנו מבקשים לקיים מפגשים אזוריים רחבים לסקירה על ההצעות למחירי המים לחקלאות.

שלום רב,

מכתב לגיורא שחם המצ"ב נולד כתוצאה מיוזמת מים לישראל לפנייה לבג"ץ כדי לעקב ולמנוע את ההחלטות החמורות על העלאת מחירי המים לחקלאות.

המכתב לגיורא שחם ובאמצעותו לרשות המים, נוסח ע"י הצוות המשפטי שכולל את יועצת משפטית של מים לישראל, יועץ משפטי של שולחן הארגונים ויועץ של משפטי של התאחדות חקלאי ישראל.


הרפורמה המוצעת במחירי המים לחקלאות וההשלכות שלהם על עתיד החקלאות

5.7.21

מצ"ב הזמנה לשולחן העגול ה-30 למרחב הכפרי העוסק שיתקיים ביום ב' 5/7/2021 משעה 15.30 בפקולטה לחקלאות.

האירוע הינו לחברי השולחן העגול ולמוזמנים בלבד.

השולחן ה-30 יעסוק בנושא הבא:

"הרפורמה המוצעת במחירי המים לחקלאות וההשלכות שלהם על עתיד החקלאות"

אנא אשרו השתתפותכם על מנת שנוכל להסגיר כניסתכם לפקולטה לחקלאות (שם, משפחה , תפקיד ומספר רכב)

מודה מראש לכל הדוברים והמגיבים על הנכונות להשתתף בשולחן העגול ומודה למארחים בפקולטה לחקלאות על אירוח הכנס.

חברי הנהלת השולחן העגול

פרופ' רחל אלתרמן,  פרופ' אייל קמחי,  פרופ' מיכאל סופר, עו"ד דודו קוכמן

פרסום לשימוע לקראת עדכון תעריפים יולי 2021‎

19.5.21

מוצע‭ ‬בכללים‭ ‬תוספת‭ ‬5‭ ‬אג‭' ‬לעלות‭ ‬המוכרת‭ ‬של‭ ‬קידוחים‭. ‬הצעה‭ ‬זו‭ ‬נכללה‭ ‬בתיקון‭ ‬שהוצע‭ ‬לקראת‭ ‬ינואר‭ ‬2021‭, ‬יחד‭ ‬עם‭ ‬הרעה‭ ‬באופן‭ ‬חישוב‭ ‬הכמות‭ ‬הבסיסית‭ ‬של‭ ‬כל‭ ‬קידוח‭. ‬משפורסם‭ ‬התיקון‭ ‬לקראת‭ ‬ינואר‭ ‬2021‭ ‬נתגלה‭ ‬כי‭ ‬חישוב‭ ‬הכמות‭ ‬הבסיסית‭ [‬המרע‭ ‬את‭ ‬מצבם‭ ‬של‭ ‬בעלי‭ ‬הקידוחים‭] ‬פורסם‭ ‬בכללים‭, ‬אך‭ ‬הפיצוי‭ ‬החלקי‭ ‬בדמות‭ ‬תוספת‭ ‬של‭ ‬5‭ ‬אג‭' ‬לכמות‭ ‬המוכרת‭ ‬לא‭ ‬פורסם‭. ‬מים‭ ‬לישראל‭ ‬פנתה‭ ‬לרשות‭ ‬המים‭ ‬בעניין‭, ‬וכעת‭ ‬התיקון‭ ‬מפורסם‭ ‬במסגרת‭ ‬הכללים‭ ‬לשימוע‭. ‬נראה‭ ‬כי‭ ‬יש‭ ‬מקום‭ ‬לדרוש‭ ‬את‭ ‬התיקון‭ ‬באופן‭ ‬שיחול‭ ‬על‭ ‬כל‭ ‬שנת‭ ‬2021‭.‬

‭ ‬

אין‭ ‬כל‭ ‬הצעה‭ ‬לתיקןן‭ ‬עלויות‭ ‬המפיקים‭ ‬הפרטיים‭, ‬וזאת‭ ‬למרות‭ ‬שאושרה‭ ‬בעקרון‭ ‬לקראת‭ ‬ינואר‭ ‬הכרה‭ ‬בעלויות‭ ‬חידוש‭ ‬הון‭ ‬קיים‭ ‬במפעל‭ ‬‮–‬‭ ‬מפיקים‭ ‬שהגישו‭ ‬את‭ ‬ההשקעות‭ ‬שביצעו‭ ‬לרשות‭ ‬המים‭ ‬צריכים‭ ‬לעמוד‭ ‬על‭ ‬כך‭ ‬שיעודכנו‭ ‬העלויות‭ ‬המוכרות‭ ‬שלהם‭ ‬בהתאם‭.‬

‭ ‬

ככל‭ ‬שיש‭ ‬הערות‭ ‬או‭ ‬הצעות‭ ‬בנוגע‭ ‬לעמדה‭ ‬שתוגש‭, ‬נשמח‭ ‬אם‭ ‬תשלחו‭ ‬אלינו‭ ‬למייל‭ ‬‮‬‭ lilachr@wradv.co.il

שלום‭ ‬רב‭, ‬

ביום‭ ‬20/5/2021‭ ‬פרסמה‭ ‬רשות‭ ‬המים‭ ‬את‭ ‬נוסח‭ ‬הכללים‭ ‬לקראת‭ ‬עדכון‭ ‬התעריפים‭ ‬ביולי‭ ‬2021‭ ‬לשמיעת‭ ‬עמדות‭ ‬הציבור‭.‬

הקישור‭ ‬לפירסום‭ ‬הינו‭ - ‬https‭://‬www.gov.il/he/Departments/General/call-7-6-21

את‭ ‬העמדות‭ ‬יש‭ ‬להגיש‭ ‬עד‭ ‬ליום‭ ‬7.6.2021‭.‬

בכוונתנו‭ ‬להתייחס‭ ‬במסגרת‭ ‬עמדה‭ ‬שתוגש‭ ‬מטעם‭ ‬מים‭ ‬לישראל‭ ‬לעניינים‭ ‬הבאים‭ -‬

תעריפי‭ ‬המים‭ ‬לחקלאות‭ [‬במסגרת‭ ‬תעריפי‭ ‬מקורות‭] ‬מתעדכנים‭ ‬ב1‭.‬7%‭ ‬לאור‭ ‬עליית‭ ‬סל‭ ‬המדדים‭ - ‬בכללי‭ ‬העלויות‭ ‬אין‭ ‬עדכון‭ ‬דומה‭, ‬מה‭ ‬שיביא‭ ‬בפועל‭ ‬לעליה‭ ‬ריאלית‭ ‬של‭ ‬דמי‭ ‬המים‭ ‬שמשלמים‭ ‬המפיקים‭.‬

‭‬תעריף‭ ‬החריגה‭ ‬מעל‭ ‬10%‭ - ‬מוצע‭ ‬להורידו‭ ‬מתעריף‭ ‬בית‭ ‬גבוה‭ ‬לתעריף‭ ‬גינון‭. ‬בכך‭ ‬יש‭ ‬משום‭ ‬שיפור‭ ‬הכללים‭ ‬מהמצב‭ ‬הקיים‭ ‬כיום‭, ‬אך‭ ‬יש‭ ‬מקום‭ ‬לשיפור‭ ‬נוסף‭ ‬לדעתנו‭, ‬בקביעת‭ ‬שיעור‭ ‬המדרגה‭ ‬הראשונה‭ ‬כשיעור‭ ‬גבוה‭ ‬יותר‭ [‬היה‭ ‬כל‭ ‬השנים‭ ‬30%‭] ‬‮–‬‭ ‬אנחנו‭ ‬פונים‭ ‬בעניין‭ ‬זה‭ ‬בכל‭ ‬פעם‭, ‬וכעת‭ ‬מציעה‭ ‬רשות‭ ‬המים‭ ‬תיקון‭, ‬שעדיין‭ ‬נראה‭ ‬לנו‭ ‬חלקי‭ ‬ביותר‭.‬

מכתב לחברי ״קבינט המים״ - דרישה לפעולה ומיידית בעניין מתווה מחירי המים

8.5.21

מסמך המלצות לעניין תעריפי יעד למים למטרת חקלאות

25.4.21

מים לישראל, אגודה שיתופית המאגדת מפיקי, ספקי וצרכני מים לחקלאות במרחב הכפרי, מתכבדת להגיש את התייחסותה למסמך שבנדון.


יתכן וחלק מן האמור בהתייחסותנו הינן אמירות קשות אך הן תואמות, לדעתנו, את קיצוניותו  ועיוותו של המסמך שבנדון.    

מכתב לגיורא שחם - מנהל הרשות הממשלתית למים וביוב

31.1.21

הנושא: טיפול בטעויות בקביעת תעריפי המים

מועצת הרשות הממשלתית פרסמה לשימוע את כללי הפחתת עיצום כספי

30.12.20

עד היום ככל הידוע לנו לא הופעלה סמכות זו, ככל הנראה מהטעם שטרם הותקנו הכללים בדבר הפחתת העיצום הכספי אשר מפורסמים כעת לשמיעת עמדות הציבור.

מים לישראל תגיש עמדתה לכללים המפורסמים.

כל מי שרוצה לתרום להתייחס לכללים במסגרת העמדה שתוגש על-ידי מים לישראל, מוזמן לכתוב אלינו במייל – Yaeld@wradv.co.il

במסגרת תיקון 27 לחוק המים נקבעה סמכות מנהל הרשות להטיל עיצום כספי על מפיק או ספק ש:

150ב. (א) הפר אדם הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי מנהל הרשות הממשלתית להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום של 100,000 להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום של 100,000 שקלים חדשים, ואם הוא תאגיד, למעט רשות המים הארצית – בסכום של 200,000 שקלים חדשים:

(1)  הפיק מים בלא רישיון או בניגוד לתנאיו, בניגוד להוראות סעיף 23(א);

(2)  סיפק מים בלא רישיון או בניגוד לתנאיו, בניגוד להוראות סעיף 23(א).

(ב) הפר בעל רישיון הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי מנהל הרשות הממשלתית להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום של 150,000 שקלים חדשים:

(1)  מפיק מים או ספק מים שהפר צו שנתן לו מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיף 9(ב), בניגוד להוראות הסעיף האמור;

(2)  בעל רישיון הפקה שלא דיווח לרשות המים הארצית על מים שהפיק, בניגוד להוראות סעיף 33א(א);

(3)  בעל רישיון הספקה שלא דיווח לרשות המים הארצית על מים שסיפק, בניגוד להוראות סעיף 33א(א).

תעריפי המים לשנת 2021

28.12.20

למיטב ידיעתנו נפלו טעויות בפרסום, ונפעל לברר טעויות אלו.

מצורף הפרסום ברשומות של כללי התעריפים לשנת 2021 - ספר התעריפים אותו עורכת רשות המים מדי חצי שנה לנוחות כל צרכני המים טרם פורסם באתר רשות המים ואנחנו מעריכים כי יפורסם בימים הקרובים.

ביום 28.12.20 פורסמו ברשומות תיקוני כללי התעריפים השונים לפיהם יקבעו תעריפי המים לשנת 2021.

השינויים העיקריים ביחס לשנת 2021 הם שנוי שיטת חישוב עלות בארות, אשר עלול לגרום להגדלת דמי המים שידרשו לשלם מפיקים מבארות אשר להם מחושבת העלות באופן נורמטיבי ושינויים פרטניים בעלויות המוכרות של מפיקים להם נערך תחשיב עלויות.

תעריפי המים לבית הופחתו במעט, בהתאם להתאמות שעורכת רשות המים לקביעת התעריפים, ותעריפי המים לחקלאות עלו במעט, עקב הצמדה למדד.

נוסח‭ ‬התיקון‭ ‬המוצע‭ ‬לתקנות‭ ‬המים‭ - ‬אמות‭ ‬מידה‬

27.12.20

‬הצעת‭ ‬התיקון‭ ‬כפי‭ ‬שפורסמה‭ ‬על‭-‬ידי‭ ‬משרד‭ ‬החקלאות‭ ‬יחד‭ ‬עם‭ ‬דברי‭ ‬ההסבר‭, ‬וכן‭ ‬שילוב‭ ‬התיקונים‭ ‬המוצעים‭ ‬על‭ ‬גבי‭ ‬נוסח‭ ‬התקנות‭ ‬הקיים‭ ,‬אשר‭ ‬הכנו‭ ‬לנוחותכם‭.‬ הערות‭ ‬ועמדות‭ ‬ניתן‭ ‬לשלוח‭ ‬למשרד‭ ‬החקלאות‭ ‬עד‭.10/1/2021‬ בשלב‭ ‬זה‭ ‬אין‭ ‬בכוונת‭ ‬מים‭ ‬לישראל‭ ‬להגיש‭ ‬עמדה‭ ‬מטעמה‭, ‬בהעדר‭ ‬שינויים‭ ‬רוחביים‭ ‬וכללים‭ ‬בהצעת‭ ‬התיקון‭.‬ הנכם‭ ‬מוזמנים‭ ‬לעיין‭ ‬ולבחון‭ ‬האם‭ ‬יש‭ ‬בתיקון‭ ‬התקנות‭ ‬משום‭ ‬השפעה‭ ‬על‭ ‬פעילותכם‭.‬

לחברים‭ ‬שלום‭ ‬רב‭,‬

משרד‭ ‬החקלאות‭ ‬פרסם‭ ‬את‭ ‬נוסח‭ ‬התיקון‭ ‬המוצע‭ ‬לתקנות‭ ‬המים‭ ‬אמות‭ ‬מידה‭ ‬להקצאת‭ ‬מים‭ ‬לחקלאות‭) ‬לפיהן‭ ‬נקבע‭ ‬חלקו‭ ‬של‭ ‬כל‭ ‬חקלאי‭ ‬בסך‭ ‬כמות‭ ‬המים‭ ‬שנקבעה‭ ‬על‭-‬ידי‭ ‬מועצת‭ ‬רשות‭ ‬המים‭ ‬למטרת‭ ‬חקלאות‭ ‬לפי‭ ‬אזורים‭] ‬מערכת‭ ‬ארצית‭ ,‬סובב‭ ‬כנרת‭,‬ גליל‭ ‬.עליון‭,‬רמת‭ ‬הגולן‭ ‬ואזורים‭ ‬מנותקים‭[

‭ ‬

מצורפת‭ ‬הצעת‭ ‬התיקון‭ ‬כפי‭ ‬שפורסמה‭ ‬על‭-‬ידי‭ ‬משרד‭ ‬החקלאות‭ ‬יחד‭ ‬עם‭ ‬דברי‭ ‬ההסבר‭, ‬וכן‭ ‬שילוב‭ ‬התיקונים‭ ‬המוצעים‭ ‬על‭ ‬גבי‭ ‬נוסח‭ ‬התקנות‭ ‬הקיים‭ ,‬אשר‭ ‬הכנו‭ ‬לנוחותכם‭.‬

bottom of page