כתבות בעיתונות על הארגון

כתבה במשוב לחקלאות - אוג 19

קו למושב מקוצר - ספט 19

כתבה ביבול שיא- נובמבר 2019
 -מעתון הארץ אוקטובר 2019
המבשר- ספט 2019