ממלאי תפקידים

יו״ר

איתן ברושי

גבת

מנכ״ל

אורן עמיאל

רמת הכובש

מנהל תוכן מקצועי

איתן ישראלי

:חברי וועד הנהלה

,איתן ברושי, אבי רמות, איתן שדה, רן בן נון, דב קוזניצוב

יועד לודר, כרמל יוגב, עזרא סידרנסקי, צביקה גרבר, אורי אשר, צביקי נור, מאיר ברוקנטל