top of page

ממלאי תפקידים

יו״ר

איתן ברושי

גבת

Eitan_Broshi.jpg

מנכ״ל

אורן עמיאל

רמת הכובש

אורן -פנים.jpg

:חברי וועד הנהלה

אנטיגנוס חזי - נווה מבטח

ברוקנטל מאיר - אגודת קולחי שדרות

גור עופר - נציג ישובי ערבה תיכונה

גרבר צביקה - אגמי עמק חפר

גרוסר הילל - אגודת עמק חרוד

ידין כהן - אגודת דן מזרחי

וילק ניר - אפיקי מים, עמק המעיינות

יצחקי רון - אגודת המים בעמק הירדן

יוגב כרמל - חברת רימון, מי בקעת הנדיב, מי גדרות, מי שוקת

לודר יועד - אגודת מי חוף כרמל

סדרנסקי עזרא - החברה הכלכלית מנשה

סהר אייל - אגודת מאגרי אשר

קוזניצוב דב - מי בקעת הירדן

רמות אבי - ערדום, ערבה דרומית

שדה איתן - אגודת מי גולן

צפרירי דוד - אגודת מימי הנגב

אורי נעמתי - מזכיר ועדת הנגב

bottom of page