ממלאי תפקידים

יו״ר

דוד ירוס

טירת צבי

מנכ״ל

אבנר אחיטוב

רמת יוחנן

מנהל תוכן מקצועי

איתן ישראלי

:חברי וועד הנהלה

,דוד ירוס, אבנר אחיטוב, אבי רמות, איתן שדה, רן בן נון

דב קוזניצוב, יועד לודר, כרמל יוגב, יגאל לוטן, צביקה גרבר, אורי אשר, צביקי נור, מאיר ברוקנטל