עלונים לחברים

מים לישראל - אמנת מייסדים 2017

מים לישראל - מטרות ואמנת מייסדים

מכתב עדכון שנתי-מים לישראל-אפריל 19

עלון עדכון חודשי-מים לישראל-אפריל 2019

עלון עדכון תקופתי-מים לישראל-יולי 2019